Προτεινόμενα προϊόντα

Τιμή πώλησης: 52,99 €

Code 700402 Size 30.0 x 15.0 x 27.5 cm

Code 700402 Size 30.0 x 15.0 x 27.5 cm

Τιμή πώλησης: 60,00 €

Code 702676 Size 40.0 x 40.0 x 40.0 cm

Code 702676 Size 40.0 x 40.0 x 40.0 cm

Τιμή πώλησης: 160,00 €

Code 702940 Size 23.0 x 23.0 x 19.5 cm

Code 702940 Size 23.0 x 23.0 x 19.5 cm

Τιμή πώλησης: 40,00 €

Ficus bonzai

Φικος microcarpa bonzai

Τιμή πώλησης: 15,00 €
Τιμή πώλησης: 26,00 €
Τιμή πώλησης: 25,00 €
Τιμή πώλησης: 33,99 €